Tworzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej wchodzi w zakres przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO

2019-10-18

Ogólne zasady prowadzenia takiej dokumentacji w różnych placówkach są podobne, różnią się jednak co do czasu jej przechowywania. Oznacza to, że zasady przechowywania dokumentacji medycznej wymagają doprecyzowania oraz nowelizacji, która będzie spójna ze współczesnymi realiami służby zdrowia. Zwrócę jeszcze uwagę na fakt, że w bieżącej perspektywie programowania zachowane zostały poprzednie zasady dotyczące terminu przechowywania dokumentacji projektów objętych pomocą publiczną. Tworzenie i przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html pracowniczej wchodzi w zakres przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO. Dane pacjentów gromadzone w dokumentacji medycznej są dokumentami wrażliwym, a co za tym idzie, są pod szczególną ochroną prawną. W skrócie - w kwestii czasu przechowywania dokumentacji medycznej w Polsce obowiązują okresy przytoczone powyżej, a wynikające z ustawy krajowej. Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej z pewnością będzie ułatwieniem pracy oraz oszczędnością cennego czasu. Każdy pacjent służby zdrowia ma świadomość, że obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych spoczywa na podmiocie, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej. W sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Przechowywanie dokumentacji medycznej to dla niektórych dość kłopotliwy aspekt. Nie jest możliwe skrócenie okresu przechowywania tylko jednego rodzaju dokumentacji (pracowniczej bądź płacowej zleceniobiorców) lub w stosunku do niektórych tylko pracowników/zleceniobiorców. Szczegółowe warunku przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej zostaną jednak dopiero dookreślone w rozporządzeniu wydanym na podstawie znowelizowanego. W kwestii nowych terminów przede wszystkim powinieneś pilnować okresu przechowywania papierowej dokumentacji projektu. Pracodawca powinien posiadać w dokumentacji pracownika także ewidencje czasu pracy uwzględniającą godziny nadliczbowe. Roczne koszty administracyjne z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej przedsiębiorców wynoszą. Pamiętaj - masz prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej! Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i dokumentacji indywidualnej) regulują. Zapewniamy przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji papierowej w nowoczesnych, wielopoziomowo zabezpieczonych archiwach Libris, spełniających najwyższe wymogi jakościowe oraz prawne. Zabezpieczenie archiwistyczne dokumentacji medycznej jest istotne nie tylko ze względu na fakt, że zawarte są w niej informacje posiadające status. Artykuł ma już 12 lat i widać jak wiele zmieniło się w sferze dokumentacji medycznej. Wraz z nową ustawą Twoim obowiązkiem będzie przechowywanie dokumentów w sposób nowoczesny, czyli elektroniczny, a to pomoże nam zapomnieć o stercie upchniętych papierów. Prowadzenie dokumentacji w zakładach opieki zdrowotnej jest podobne jak w gabinetach prywatnych, są jednak pewne różnice.